Kan Trombyl och Omega-3 göra blodet farligt lättflytande?

0
43
Fredrik Hed är apotekare, medicinjournalist och bor i Mariefred. På Fråga Apotekaren www.fragaapotekaren.se kan du ställa egna frågor till honom.

FRÅGA
Läste i en tidigare fråga att Omega-3 ökar effekten av blodförtunnande behandling. Jag använder 75 mg Trombyl sedan fl era år tillbaka efter TIA. Kan kombinationen Trombyl och Omega-3 göra blodet lättfl ytande som Waran, som jag haft tidigare? /Adam

SVAR
DET STÄMMER ATT omega 3 kan påverka blödningsbenägenheten i kroppen, och att det kan förstärka effekten av andra blodförtunnande mediciner.
Trombyl har i sammanhanget en ganska ”svag” blodförtunnande effekt, och
ges ofta som en grundbehandling till någon som har en ökad risk för blodpropp.
JAG ANSER INTE ATT kombinationen av Trombyl och Omega-3 är en lika potent
blodförtunnande behandling som Waran är. Det är alltså inte lika ”farlig”.
Min bedömning är att du kan ta dem samtidigt. Däremot tycker jag att du
bör berätta för din läkare att du tar kosttillskott som kan påverka blödningsbenägenheten.
Det är bra för honom/henne att känna till det.

Fredrik Hed är apotekare, medicinjournalist och bor med sin familj i Mariefred. På Fråga Apotekaren http://www.fragaapotekaren.se kan du ställa dina egna frågor till honom.