Flytt till mindre lokaler för PRO Mariefred — svårt för alla medlemmar att delta 

0
408
Valborg Jangerud, Henny Brand, Anita Ansveden, Inger Holmgren, Inga-lill Carlsson, Ulla Svensson och Edith Wallberg träffas på tisdagar för litteraturstudier. 

Lördagar är en ledig dag. Annars har PRO Mariefred aktiviteter och verksamhet varje dag i veckan. I månadsskiftet gick flytten från stora lokaler på Nyponvägen i Brogripens fastighet till mindre rum i Biohuset på Nygatan. MT/Måsen har träffat några av medlemmarna i Pensionärernas riksorganisation i Mariefred — som efterfrågar hiss.

PRO är en av Sveriges största och mest aktiva folkrörelser —en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna. Lokalt i Mariefred har man närmare 130 medlemmar. I månadsskiftet tog organisationens hyreskontrakt med Brogripen slut — de tidigare rymliga lokalerna ska omvandlas till bostäder och nu är PRO Mariefred inhysta i Biohuset. Ambitionen är att försöka behålla samma rutiner, men i en ny, mindre lokal.
— Vi får se hur det går här, säger Inger Holmgren, ordförande för PRO Mariefred. Det är den här veckan vi försöker komma igång med alla aktiviteter. 

Rummen de nu har till sitt förfogande är två, plus ett mindre kök. Och aktiviteterna för medlemmarna i PRO är många och varierade — varenda dag förutom lördagar arrangeras någon aktivitet, bland annat studier i litteratur och engelska, sittgymnastik, bingo, sång och café. Just nu läser man också på om Värmland inför en stundande studieresa. Större evenemang i form av sillsexa och julbord ryms också i årets späckade program. Medlemmarna känner en viss oro för den nya lokalsituationen då det snabbt blir fullt i rummen och det saknas möjligheter för rullstolsburna och de med behov av rollatorer och käppar att röra sig fritt i huset.
— Det är klart att inte alla kommer på allt, men första känslan är ändå att vi nu är trångbodda, fortsätter Inger. Medlemsmötena vi håller en gång i månaden lockar flera och flera av medlemmarna tar sig inte in i större lokaler här utan hiss, och inte ens hit till bottenplan då det finns en trappa utanför. 

Det finns ändå en positiv ton hos medlemmarna. Det mesta går och man hjälps åt. Inger vill också poängtera vad verksamheten syftar till på ett större plan.
— Vi har inte bara aktiviteter ihop, vi tar upp frågor som gäller äldre i samhället, förklarar hon. Här har vi bland annat tittat på bostadssituationen för de äldre och platstillgång på äldreboenden. Representanter från oss deltar löpande på möten i socialnämnden. Hissfrågan kommer tillbaka, då det inte finns i alla hus där äldre bor.  

Nu utvärderar PRO den nya situationen och hoppas att alla aktiva medlemmar får möjlighet att delta på möten och i verksamheten.
— Innan vi säger mer måste vi testa vad som funkar här.