Debattartikel KD – statsbudget

0
305
Pia Steensland Riksdagsledamot Kristdemokraterna

Tre månader efter valet fortsätter regeringsdramat med oförminskad styrka. Vi kristdemokrater känner samma frustration som så många andra över de låsningar som finns. Men bortom dem pågår det vanliga riksdagsarbetet, inte minst med att ta fram statens budget för nästa år. Det arbetet måste tas på minst lika stort allvar som vanligt. Den osäkerhet som regeringskrisen skapar kräver en fast hand om statens plånbok.

Kristdemokraterna har, tillsammans med Moderaterna, förhandlat fram en gemensam budgetlinje som utgår från de fyra allianspartiernas gemensamma hållning i en rad frågor. Den innehåller även flera av vårt partis viktigaste prioriteringar för den mandatperiod som ligger framför oss.

Vår valrörelse handlade mer än något annat om Sveriges sjukvård. Sedan vi lämnade ifrån oss regeringsmakten 2014 har köerna till sjukvården ökat kraftigt. Den kömiljard som vi införde senast vi regerade togs omedelbart bort av Socialdemokraterna, vilket är ett av skälen till att köerna åter har fått växa. I vår och Moderaternas gemensamma budget återinförs och fördubblas kömiljarden. Två miljarder kronor per år går till de landsting som lyckats nå målen om kortare köer. Det var så vi gjorde senast vi städade upp efter Socialdemokraternas kö-kaos, och vi är fast beslutna att göra det igen.

Vi storsatsar också på sjukvårdens första försvarslinje, primärvården. När vårdcentralerna inte fungerar påverkar det hela vårdkedjan, och därför prioriterar vi satsningar som hjälper vårdcentralerna att arbeta snabbare och effektivare. Det är inte bara bra för människor som behöver vård, utan även för samhällsekonomin. Ju tidigare vårdinsatserna sätts in, desto snabbare blir patienter friska och arbetsföra igen. Dessutom lägger vi ytterligare en miljard på psykiatrin, och även på att få fram fler äldreboendeplatser.

Genom att prioritera det viktigaste, och välja bort det mindre viktiga, kan vi även genomföra sänkt skatt på inkomster, slopa den särskilda löneskatten för äldre, höja taket i RUT-avdraget, minska barngruppernas storlek i förskolan, satsa på polislönerna så att vi löser polisbristen, öka resurserna till försvaret och stärka LSS.

Bakom oss har vi flera år med stark internationell ekonomi som också kommit Sverige till del. Trots det har den ekonomiska utvecklingen varit betydligt svagare än vad den borde vara i högkonjunktur. När mycket nu talar för att konjunkturen försämras blir det viktigare än någonsin att prioritera rätt områden samtidigt som människor får mer pengar att röra sig med. Det var så vi red ut den förra lågkonjunkturen, och med vår budget blir Sverige bättre rustat för att rida ut nästa.

Vi kan inte lova någon omedelbar lösning av regeringsfrågan, men vi kan lova att göra allt som står i vår makt för att Sverige ska stå starkt när det återigen blåser upp till ekonomiskt oväder. Vi må ha en övergångsregering, men riksdagen är inte en övergångsriksdag. Vi inte bara får agera, vi har en skyldighet att göra det. Med omsorg om landets ekonomi, och om dess mest utsatta medborgare.


Jakob Forssmed (KD), Vice Partiledare och Ekonomisk politisk talesperson


Pia Steensland (KD), Riksdagsledamot Sörmland.