"Sedan ett drygt år så har bra åtgärder börjat få effekt, de är däremot inte tillräckliga. Arbetsmiljön behöver snabbt bli bättre" skriver David Aronsson, gruppledare i kommunfullmäktige, Vänsterpartiet Strängnäs.

“Ligger Strängnäs sist? Hur kommer det sig, är det ett arv från Kristersson?”. En bekant och tidigare Strängnäsbo hade läst en artikel om kommunernas sjukfrånvaro och reagerade på att Strängnäs kommun hade högst sjukfrånvaro i landet.

Nu är det inte Kristerssons fel att Strängnäs kommun har hög sjukfrånvaro. Visst har Moderaternas arv genom kombinationen av att sälja och hyra tillbaka Thomaskomplexet och bygget av Campus varit ett ekonomiskt orosmoment som dragit politiken åt fel håll. Det lokala projektstyrningshaveriet under Campusbygget (jämför Nya Karolinska) har skapat ett ekonomisk fokus som hade kunnat undvikas.

Jag såg i en fil med anteckningar inför ett fullmäktigeinlägg för tio år sedan att jag lyfte att även om sjukfrånvaron såg rimligt bra ut så fanns det olyckliga underliggande rörelser i den korta sjukfrånvaron som majoriteten inte tog på allvar (och sällan visade upp). I efterhand går det att se att det var då åtgärderna borde ha startat. Diskussionerna inför beslut om strategisk plan för 2009 borde ha resulterat i ett fokus på attraktiv arbetsgivare, på frisknärvaro och god arbetsmiljö. Fokus blev istället ekonomi. 10 år av besparingar på skola och omsorg. Effektiviserade arbetsmetoder och utveckling blev inte åtgärden, osthyvelsbesparingar var och är de borgerligas linje.

Sjukfrånvaro sliter på en organisation. Det kommer i bästa fall in vikarier, ibland får man köra utan. Den onda spiral Strängnäs hamnade i har gjort att vi tappat flera år av utveckling. Utveckling som kommunen behöver när andelen personer i arbetande ålder sjunker i förhållande till äldre och barn.

Sedan ett drygt år så har bra åtgärder börjat få effekt, de är däremot inte tillräckliga. Arbetsmiljön behöver snabbt bli bättre. Det går inte att fortsätta att pressa personalen och tro att nödvändig utveckling, digitalisering och automatisering ska nå framgång i att minska personalbehovet och öka brukarnas självbestämmande när sjukfrånvaron är högst i landet.

Vänsterpartiets förslag till Flerårsplan för 2020-22 fokuserar delvis på utveckling och arbetsmiljö, en hållbar kommun. Med stöd av en skattehöjning föreslår vi en ökning av resurserna och de direkta insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Heltid som norm och bas för alla fasta anställningar, kombinerat med inga delade turer och möjlighet att löneväxla ned sin arbetstid för att få balans i vardagen borde ha införts för länge sedan. Ökad kompetensutveckling för alla anställda och fler kollegor är självklara åtgärder.

Så byggs grunden för en hållbar kommunal organisation och ekonomi som klarar både framtida problem och digitalisering. Det gör vi inte med landets högsta sjukfrånvaro. Förhoppningsvis ser majoriteten också det.

David Aronsson
Gruppledare i kommunfullmäktige
Vänsterpartiet Strängnäs