De gör det enklare för företag att anställa — och utveckla det gemensamma arbetsspråket

0
230
Språk lär man sig i kommunikation med andra och språkutvecklingen sker i bra relationer — därför måste alla på en arbetsplats vara delaktiga. Karin, Katarina och Mari satsar nu på ett koncept som gör det enklare för företag att ta in resurser och samtidigt arbeta med språket.
Språket är ingången, och det handlar inte bara om att man kommunicerar utan hur man kommunicerar. I september lanserade Mari Hagstein, Mariefred, och kollegorna Karin Mattsson och Katarina Stolpe modellen för den språk- och kommunikationsutvecklande arbetsplatsen — och här är förändringsarbetet centralt. 
Karin Mattsson, Katarina Stolpe och Mariefredsbon Mari Hagstein träffades i ett EU-finansierat arbetsmarknadsprojekt för att få ut långtidsarbetslösa i egen sysselsättning. De har alla arbetat med språkutveckling tidigare, är lärare i grunden och idag experter på olika områden. Under många år har en modell för ett smidigare sätt att lära sig språk vuxit fram  och i september lanserade de ett koncept i gemensamma bolaget One & All som främst riktar sig till arbetsgivare som har personalbrist och behöver rekrytera kompetenser som inte alltid har svenska som modersmål.
— Det formella lärandet är tydligt i skolan, men vi saknar former för det informella lärandet i vardagen, menar Karin. Nu vänder vi på steken. Hur vi förväntas lära oss är inte alltid synkat med hur människor faktiskt fungerar. Språk är inte teoretiskt, språk är praktiskt.
Katarina förtydligar konceptet och förklarar att det handlar om ett förändringsarbete och en metod för att resurser som idag inte är fullärda i det svenska språket ska kunna arbeta och lära samtidigt.
— Vi vill förstå och vi vill bli förstådda, det är egentligen inte svårare än så. Språk lär man sig i kommunikation med andra och språkutvecklingen sker i bra relationer därför måste alla på en arbetsplats vara delaktiga. 
Och språk- och kommunikationsutveckling på en arbetsplats behöver ledas.
One & All har arbetat fram metoder och verktyg för att engagera chefer och ledare, kommunikationsombud och handledare. Här finns matriser för att bedöma språkliga färdigheter och ICF-certifierade coacher som hjälper.
— Det här är i sig inget nytt, men det är nytt att sätta samman delarna till ett koncept, säger Mari. Idén är egentligen tio år gammal
, men det är nu som tiden är mogen.
Modellen bygger på kunskap om andraspråksutveckling och att få möjlighet att diskutera sin roll och reflektera. Karin, Katarina och Mari sätter i gång självreflektionen i företagens ledning det gäller både språk och kultur.
— Det kan finnas en rädsla över att vara en dålig handledare eller attityder till att ta emot andra, säger Karin. Men där ser vi också den största utvecklingen idag. Det finns en positiv inställning till att man faktiskt spelar en roll för andras språkutveckling. Vi vill också förtydliga att vi är för flerspråkighet. Det finns ingen motsägelse i att utveckla det gemensamma arbetsspråket och 
parallellt använda sin kompetens i andra språk när det finns behov av det. Den största utmaningen blir att bryta traditionerna.
Ett mål för konceptet är att företag i framtiden ska kunna certifiera sig som språk— och kommunikationsutvecklande arbetsplatser här pågår redan diskussioner med olika arbetsplatser och SIS, Swedish Institute of Standards.
— Konceptet passar för vilket affärsspråk som helst och vilken bransch som helst, förklarar Katarina. Det är hållbart.