Askgravlunden i Åker öppnades till Allhelgonahelgen

0
19
Den nya askgravlunden kommer att kopplas samman med minneslunden strax ovanför.

Den 20 juni i år togs beslut i kyrkofullmäktige att en askgravlund skulle anläggas på Åkers kyrkogård med förhoppningen att den skulle kunna stå klar lagom till Allhelgonahelgen. Trots att platsen ännu inte är helt klar kunde man i helgen ta emot de första besökarna.

Askgravlunden på Åkers kyrkogård, som under Allhelgonahelgen var öppen för besökare, ligger på det området som kallas ”Nedre kyrkogården”. Gravlunden kommer att fungera som ett komplement till den befintliga minneslunden uppe på krönet av backen mot den äldre delen av kyrkogården.
— Tillgängligheten upp till minneslunden uppe på kullen har varit ett problem under åren, berättar Andreas Borg, kyrkogårdsvaktmästare. Det har varit svårt för många att ta sig upp dit då backen är brant. Till askgravlunden blir det mycket lättare.

Arbetet med askgravlunden har gått snabbt sedan det första spadtaget togs den första augusti — men ännu är platsen in helt klar för gravsättningar.
– Vi räknar med en invigning till våren, förklarar Andreas. Till dess ska lunden kopplas samman med minneslunden med hjälp av rinnande vatten från en liten bassäng uppe på kullen. Vi kommer också ordna med planteringarna och plantera träd innan det blir några gravsättningar till våren.

Till skillnad mot minneslunden, där alla gravsättningar är anonyma, kommer det i askgravlunden ges möjlighet att sätta upp plaketter på väggen över de som är gravsatta.
— Plaketter tillhandahåller vi de som är intresserade, säger Andreas. Det är dock en möjlighet som kommer att finnas efter invigningen. Fram tills dess är det öppet för de som vill tända ljus.